برای درخواست نمایندگی کاشی شمس یزد شما میتوانید فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید. اطلاعات ارسال شده توسط کارشناسان شمس بررسی و پس از تایید با شما ارتباط خواهند گرفت تا سایر مراحل اخذ نمایندگی کاشی و سرامیک شمس را دنبال کنید.

درخواست نمایندگی

نمایندگی شرکت کاشی شمس یزد

1اطلاعات اولیه
2وضعیت محل عرضه کالا
نام و نام خانوادگی(Required)
آدرس(Required)